BOLESLAVSKÁ, Yvona. Pracovní (výrobní) prostředí bez bariér [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35863. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Hana Urbášková.
Uložit do Citace PRO