KOREJČÍK, Michal. Návrh transformátoru s regulací fáze pro laboratorní výuku [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3588. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Martin Paar.
Uložit do Citace PRO