CHURÝ, Tomáš. Stanovení modálních charakteristik celokompozitového křídla s využitím MKP metod [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35917. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jan Šplíchal.
Uložit do Citace PRO