KUBIŠ, Milan. Optimalizace sběrného výfukového potrubí Škoda 1,2 MPI [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35918. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Beran.
Uložit do Citace PRO