KORDULA, Zbyněk. Ecodesign a jeho současný vliv na konstrukci výrobních strojů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35919. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Zahálka.
Uložit do Citace PRO