BARÄEK, Jan. Aplikace metody sol-gel na synt©zu dikalciumsiliktu a jeho tuhch roztok [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35933. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. stav chemie materil. Vedoucí práce Martin Palou.

Uložit do Citace PRO