KNÁPEK, Michal. Posouzení výhodnosti výstavby přečerpávací vodní elektrárny velkého výkonu v lokalitě Cukrová bouda, okres Šumperk [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3594. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Mastný.
Uložit do Citace PRO