TRČKA, Tomáš. Využití elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku moderních kompozitních materiálů. Online, Disertační práce, vedoucí Pavel Koktavý. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyziky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/35952. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO