SLEZÁK, Tomáš. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36097. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO