KRATOCHVÍL, Tomáš. Informační strategie firmy [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/361. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO