BRYM, Jan Václav. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků ve vybrané lokalitě v okrese Žďár nad Sázavou [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36100. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marie Lorencová.
Uložit do Citace PRO