NEČASOVÁ, Barbora. Oceňování nemovitostí typu rekreačního střediska - Zubří [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36103. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milan Šmahel.
Uložit do Citace PRO