VOJÁČKOVÁ, Šárka. Zhodnocení rizik vybraných způsobů spoření na penzi [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36105. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Roman Ptáček.
Uložit do Citace PRO