TUSCHER, Martin. Zhodnocení ceny stavebního objektu při jeho rekonstrukci na nebytové prostory [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36106. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Aigel.
Uložit do Citace PRO