KREJČÍŘ, Jaroslav. Užití kvalitativního modelování při řešení problematiky spojené s externím ratingovým hodnocením [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36111. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO