PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, Marie. Měření environmentální, sociální, ekonomické a Corporate Governance výkonnosti podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36112. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO