TOMÁŠKOVÁ, Lenka. Marketingová komunikace realitní kanceláře [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36119. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO