UTĚŠENÁ, Kateřina. Odkazy starých mistrů a mystická zvířata [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36126. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Martin Mainer.
Uložit do Citace PRO