HORÁKOVÁ, Eva. Analýza a vyhodnocení provozních nákladů autobusové linky č. 67 Dopravního podniku města Brna [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36132. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Libertín.
Uložit do Citace PRO