PLÍHAL, Ladislav. Plastické trhaviny - odraz, otisk, deformace [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36133. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 2. Vedoucí práce Jan Ambrůz.
Uložit do Citace PRO