SMOLEJOVÁ, Bohumíra. F jako fake [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36134. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Tomáš Lahoda.
Uložit do Citace PRO