HARMADYOVÁ, Ema. "Body Gardening" [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36153. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performance. Vedoucí práce Tomáš Ruller.

Uložit do Citace PRO