KRČÁL, Šimon. Výběr vhodné formy externího financování. Online, Diplomová práce, vedoucí Tomáš Meluzín. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3617. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO