PŘIKRYL, Roman. Vnitřní disciplína [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36192. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Jiří Ptáček.
Uložit do Citace PRO