ŠMIRG, Ondřej. Tvorba 3D modelu čelistního kloubu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36206. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zdeněk Smékal.

Uložit do Citace PRO