ŠUŠKA, Milan. Taktiky pre vidiek, možnosti regulácie: región Kysuce [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36212. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Gabriel Kopáčik.

Uložit do Citace PRO