PAVLÍK, Ondřej. Matematické modelování retenčních objektů městského odvodnění [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36245. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Prax.
Uložit do Citace PRO