DAŠKOVÁ, Jaroslava. Závislost protismykových vlastností povrchů vozovek na ohladitelnosti kameniva a dopravním zatížení [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36246. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Jan Kudrna.
Uložit do Citace PRO