BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. 2011. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/36273

Uložit do Citace PRO