KAŇOVÁ, Monika. Nízkocyklové únavové chování lité hořčíkové slitiny AZ61. Online, Bakalářská práce, vedoucí Josef Zapletal. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3628. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO