HUZLÍK, Rostislav. Motor-generátor pro vírovou turbínu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36293. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Čestmír Ondrůšek.

Uložit do Citace PRO