DRAŽKOVÁ, Jana. Stability of Neutral Delay Differential Equations and Their Discretizations [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36294. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jan Čermák.

Uložit do Citace PRO