TIHLAŘÍKOVÁ, Jana. Statistické vyhodnocení přijímacích zkoušek [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3637. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Kropáč.
Uložit do Citace PRO