IVKOVIC, Dejan, Milenko ANDRIC a Bojan ZRNIC. False Alarm Analysis of the CATM-CFAR in Presence of Clutter Edge. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014, 23(1), 66-72 [cit. 2022-09-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36394

Uložit do Citace PRO