ŠŤASTNÝ, Jakub, Pavel SOVKA a M. KOSTILEK. Overcoming Inter-Subject Variability in BCI Using EEG-Based Identification. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014, 23(1), 266-273 [cit. 2021-04-13]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36418
Uložit do Citace PRO