BEDNAROVIČOVÁ, Andrea. Návrh rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Hovoransko a jeho dopad na podnikání [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3642. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.

Uložit do Citace PRO