LI, Y.J, Y.S WEI, R.Q XU, T.Q CHU a Z.Q WANG. Space-time Characteristics and Experimental Analysis of Broadening First-order Sea Clutter in HF Hybrid Sky-surface Wave Radar. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014, 23(3), 831-841 [cit. 2021-6-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36486
Uložit do Citace PRO