BARTOŠ, Michal. Řešení konstrukčních požadavků na experimenty s liftry [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3649. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Vladimír Zdražil.

Uložit do Citace PRO