CEBÁKOVÁ, Andrea. Analýza systému vymáhání pohledávek [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3656. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.

Uložit do Citace PRO