MENG, Yu Song a Yueyan SHAN. Measurement and Calibration of A High-Sensitivity Microwave Power Sensor with An Attenuator. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014, 23(4), 1055-1060 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36562

Uložit do Citace PRO