GALABOV, Miroslav. 3D Capturing with Monoscopic Camera. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014, 23(4), 1208-1212 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36579

Uložit do Citace PRO