BANOCI, V., M. BRODA, G. BUGAR a D. LEVICKY. Universal Image Steganalytic Method. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014, 23(4), 1213-1220 [cit. 2021-6-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36580
Uložit do Citace PRO