LOŠŤÁK, Martin. Koherencí řízená holografická mikroskopie v opticky rozptylujících prostředích [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36588. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Radim Chmelík.

Uložit do Citace PRO