LACINOVÁ, Veronika. Odhady diskrétního rozložení pravděpodobnosti a bootstrap [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36589. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Zdeněk Karpíšek.
Uložit do Citace PRO