BOLEČEK, Libor. Vybrané problémy analýzy fotogrammetrických systémů [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36616. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Václav Říčný.

Uložit do Citace PRO