ZIKMUND, Tomáš. Matematické metody pro zpracování obrazu v biologických pozorováních [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36652. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Radim Chmelík.
Uložit do Citace PRO