KLAPETEK, Milan. Pár slov o sborníku Whither Mankind z roku 1928. In: Budoucnost strojové civilizace [online]. Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014, s. 2-3 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-5087-5. Dostupné z: doi:10.13164/conf.bsc.2014.1
Uložit do Citace PRO