DŘÍNEK, Vladimír. Čínská civilizace na prahu 21. století. In: Budoucnost strojové civilizace [online]. Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014, s. 4-7 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-5087-5. Dostupné z: doi:10.13164/conf.bsc.2014.2
Uložit do Citace PRO