JEMELKA, Petr. Budoucnost v minulosti. In: Budoucnost strojové civilizace [online]. Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014, s. 41-45 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-5087-5. Dostupné z: doi:10.13164/conf.bsc.2014.5
Uložit do Citace PRO