RYBÁŘ, Radovan. Kam spěje současná kultura a umění? In: Budoucnost strojové civilizace [online]. Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014, s. 46-57 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-5087-5. Dostupné z: doi:10.13164/conf.bsc.2014.6
Uložit do Citace PRO